Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
DEN STORE BOG OM SM...
Blomster i vand
Hej have
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Køkkenhaven » Lav hasselnødder
Lav hasselnødder
Lav hasselnødder


Hasler kan vokse i de flesteegne af landet, men udbyttet er lavt på de mest udsatte steder.

Områder med risiko for frosteller kraftig vindpåvirkning bør derfor undgås. På solrige og vindbeskyttede steder kan hassel give et pænt udbytte af god kvalite.

Busken stiller ikke store krav til jordbunden.

Det vigtigste er, at jorden sikrer en stabil vandforsyning sæsonen igennem.

Til gengæld er hassel ikke så følsom over for højt grundvandsspejl som de fleste andre nøddearter, der må dog ikke stå klart vand på arealet i længere perioder.

Reaktionstallet (pH) i jorden bør ligge fra svagt sur til neutral.


De fleste hasselsorter kan bestøve hinanden, men blomstringstiderne er ikke altid sammenfaldende, og det anbefales derfor at plante mindst tre sorter, hvis der ikke findes naturlige pollenkilder i nærheden.

Det er især de senest fremkomne hunblomster, der kan mangle pollen, og sorter med sen udvikling af hanblomsterne er derfor ofte gode bestøvere.

Hvis der i nærheden findes vilde hasselbuske, kan man i reglen regne med, at bestøvningsforholdene er i orden.


Blomstringen sker sidst på vinteren.

De lange hanrakler, der har været synlige siden efteråret, strækker sig og frigiver deres pollen på solrige og lune vinterdage.
Det eneste synlige af hunblomsterne er de fine røde støvfang, der strækker sig ud af blomsterknopperne.
En sådan blomsterknop er normalt ophav til 1-4 hasselnødder, men flere kan udvikles, hvis forholdene tillader det,


Hård frost under blomstringen kan ødelægge blomsterne.
Det er både han- og hunblomsterne, der skades, men hunblomsterne kan tilsyneladende strække sig i knopperne
og igen blive modtagelige for pollen, hvis noget sådant findes.

Der er imidlertid år, hvor blomstringen ødelægges fuldstændigt, og høsten derfor helt udebliver.


Formering og beskæring

De storfrugtede hasselsorter formeres traditionelt ved nedkrogning, hvilket giver en stor busk eller et flerstammet
træ.

Af hensyn til pasningen og høst af nødder er det en fordel at have hassel på en enkelt stamme på ½-1 meter.

Denne formning foretages, når træet er helt ungt, og sker ved at bevare det stærkeste skud og bortskære alle andre
ved basis. Alle fremtidige skud fjernes helt ved stammen for at forhindre genvækst, dette gøres bedst med en spade.

En anden og nyere metode til opnåelse af stammeformen er at pode de storfrugtede hasselsorter på frøplanter af
den Tyrkiske Træhassel. Herved fås et standardtræ uden problemer med rodskud.

Podningen er lidt sværere end hos almindelige frugttræer og da træhaslerne har pælerod, stresses de let ved omplantning.

Efter etableringen er det imidlertid et meget robust træ uden særlige krav til jordbunden.

På unge træer kan man med fordel afkorte årsskuddene i marts måned, når de små røde hunblomster kan erkendes.

Blomsterknopperne findes især på den midterste del af årsskuddene og hvis man sørger for, at hvert årsskud ender
med 4-6 blomsterknopper, skabes gode betingelser for frugtudvikling.

Denne beskæringsform øger også antallet af nødder pr. klase fordi plantens ressourcer dirigeres mod skudspidserne

Yderligere beskæring foretages for at holde kronerne lysåbne og derved fremme dannelsen af blomsterknopper. Dette sker ved bortskæring af gamle, tætte grenpartier ved basis.

Udvalgte artikler
Buksbom - Plant/beskær
Buksbom er meget nem at gøre tilfreds, har ikke noget specielt krav på jord eller plantested.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Slankekur
Min slankekur har en overordnet rettesnor. Nemlig den amerikanske læge og ernæringsforsker Barry Sears. Hans bog, på dansk ”find din zone” på Borgen 1998, er nu udsolgt, men kan lånes på biblioteket. Han har flere hjemmesider, hvoraf den vigtigste er www.drsears.com.
Artikel kategori: Nyhedsartikler
Udvalgte artikler
Skadeanmeldelser
Nedenstående tekster er udpluk af nogle af de skadesanmeldelser, som folk har sendt ind til forsikringsselskaberne i tidens løb...
Artikel kategori: Sjove ting
Udvalgte artikler
Ophavsret

Artikel kategori: Information