Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
Bekendtgørelse af l...
Efter vinteren
Lidt om beskæring
24 brandgode juleråd
Kompost tips
Undgå sprøjtegift
Havens dyr - Pasning
forskelligt om købe...
2. november 2013
Græskar høstning
Melonagurk
Squash og græskar
Insektinvasion
Vinterklargøring - ...
8. september 2013
Udvalgte artikler
Squash og græskar
Ønsker man at tage frø fra sin egne squash eller spisegræskar er det ikke altid at anbefale, da mange af sorterne indenfor samme art meget let krydses med hinanden.
Artikel kategori: Køkkenhaven
Udvalgte artikler
Julepynt fra haven
Måske har du selv en del af juleudsmykningen ude i haven – lige klar til at klippe og binde?
Artikel kategori: Nyttig viden
Udvalgte artikler
Sommerbegonie
Isbegonie er et andet velkendt navn på denne plante, men navnet må ikke misforstås.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Nyhedsbreve 2012 » 2. juni 2012
2. juni 2012
Så blev maj måned overstået, ikke den bedste maj, så lad os håbe at næste måned bliver bedre.
Juni er måneden hvor du skal nyde haven - men samtidig lave en del arbejde i haven, her er noget af det:

Råd om køkkenhaven
Når køkkenhaven et tilsået, er det nødvendigt at vande i tørre perioder for at få et vist udbytte. Det er bedst at vande om aftenen eller tidligt om morgenen. Ellers har jeg nedenstående råd:
Porrer udprikles i en ca. 10 cm dyb rende og hyppes i takt med væksten. Det giver længere og mere hvide skafter.
Læg halm imellem jordbærrækkerne. Det giver planterne næring og holder bærrene rene og jorden fugtig.
Så gulerødder mellem løgrækkerne. Det holder gulerodsfluen på afstand.
Klip purløgene ned, når de har blomstret, så skyder de igen.
Klip toppen af kartoffelplanterne, når toppen bliver gul og begynder at få sorte pletter. Så slipper du for skimmel i selve kartoflerne.
Træk løgene op og læg/hæng dem til tørre, når toppen begynder at vælte omkuld.
Pluk de grønne bønner efterhånden, som de modnes, ellers mister du udbytte.
Læg ærtefrø i blød i et vandbad, inden du sår, det giver bedre og hurtigere spiring. Det samme gælder for bønner.
Læg fintmasket net over din kål. Det mindsker risikoen for larver.

Har vinteren været hård ved græsplanen eller vil man gerne have reduceret bestanden af ukrudt, er juni det optimal tidspunkt for renovering. Græsset er i god vækst, hvilket er et krav, hvis man vil sprøjte mod ukrudt, og en fordel hvis man har behov for både eftersåning pga. af mange bare pletter og/eller ønsker at gøre plænen mere jævn via udlægning af et tyndt lag (ca. 0,5 cm) topdressing (blanding af sand/muld/kompost). Udover ovenstående bør græsset gødes 2. gang.

Ellers består havearbejdet i juni normalt mest af slåning af græsset og bekæmpelse af ukrudt i køkkenhaven og bede. Det er altid en fordel at være tidligt ude, hvor ukrudtet er nemt at hive op eller hakke om, og gennemføre bekæmpelsen på dage, hvor jorden er tør og solen skinner, så det ”nedlagte” ukrudt ikke kan nå at rodfæste sig

Hvis du går ind på Havesiden havekalender og læser i juni måned, vil du kunne læse om følgende gode råd:
Løgblomste
Vanding af kartofler
Udtynding af grøntsager
Såning
Stauder
Skadedyr
Hækklipning
Ukrudt
Frugthaven
Drivhuset

Ved at læse i havekalenderen kan du få et indblik i alt hvad der skal laves i haven i juni.

I maj måned blev der også lavet følgende ny sider på Havesiden www.kan-lir.dk - du kan finde dem på Havesiden:
Svamp - Svampesygdomme som bl.a. rosenrust, rosenstråleplet og meldug er et snigende problem i rosenbedet, der er vanskeligt at opdage, før det er for sent.
Farvernes betydning - Blomsterfarver kan sammensættes komplementært dvs. kontrastfarver sammen. Eller de kan sammensættes tone-i-tone dvs. monokromt.
Stedsegrønne - Stedsegrønne beholder nåle eller blade, dog ikke for evigt. Der er en løbende udskiftning, hvor de ældste blade eller nåle droppes pø om pø. Stedsegrønne er kun grønne yderst, hvor der kan komme lys til. Stikker man hovedet ind mellem grenene på f.eks. en gammel thuja eller cypres ses nøgne stammer og en del visne og halvvisne nåle
Græs skal plejes - Mange plæner er meget, meget langhårede, fordi de har groet hele efteråret og det meste af vinteren. Men bliver den for langhåret, lægger græsstråene sig i en dyne, og derunder har svampesygdomme fortrinlige vilkår, især hvis det er lidt lunt. Så det er på tide at finde plæneklipperen frem til årets første klipning, selv om det er usædvanligt tidligt.
Narcisser - Den klassiske påskelilje
Boresnudebiller - Boresnudebillerne hører til snudebillefamilien (Curcu-lionidae). De har et typisk snudebille-udseende, idet den forreste del af hovedet er trukket ud i en kortere eller længere snude. Der findes flere forskellige arter af boresnudebiller, som alle har nogenlunde samme ud-seende og levevis.
Trips - Trips (Thysanoptera) er meget små, kun ca. 2 mm lange oftest mørke insekter. Af og til benævnes de blærefødder eller frynsevinger. Forklaringen på disse navne er, at deres ben ender i en hæfteblære, og at deres smalle vinger er kantet af en hårfrynse.

Ørentviste - Ørentviste (Dermaptera) er bedst kendt for den kraftige tang, som de har på bagkropspidsen. Den er dyrets vigtigste forsvars- og angrebsvåben.\r\nFrugt og bær - Frugt og bær findes i mange forskellige sorter. Forskellen mellemsorterne kan være meget stor, både hvad angår smag, holdbarhed, udseende og hvor tidligt frugten modner. Husk at alle pærer og æbler skal bestøves af en anden, men ikke alle kan bestøve andre.
Primula - Primula er meget lavtvoksende, tuedannende, letdyrket og hårdfør
Blåbær - Blåbær tilhører lyngfamilien, naturligt udbredt på sure sandjorder og i højmoser. Den i Europa vildtvoksende blåbærart,

Boganmeldelse

Danmarks sommerfugle:
Sommerfuglene i Danmark viser og beskriver alle de dagsommerfugle, der findes i Danmark - i alt ca. 150 arter. Hver art vises med én eller flere farvetegninger og beskrives med en udførlig tekst om kendetegn, levested, adfærd og udvikling.

Danmarks vilde orkideer:
Denne bog er det hidtil mest omfattende værk, som specifikt omhandler Danmarks vilde orkideer.

Og så lige huskelisten for juni måned:
Fortsæt med at luge og fjerne visne blomster, så bede, potter og krukker bliver ved med at se pæne ud.
Nye og unge planter vandes efter behov.
Hold øje med rodskud hos roser.
Beskær forårsblomstrende buske.
Former klatreplanter ved aflægning.
Tag stiklinger af nelliker.
Så stauder.
Fjern visne blade fra blomsterløg og del sammenvoksede klumper.
Udplant sommerblomster i bede, potter og krukker, herunder ampler.
Så planter til vinter- og forårsblomstring.
Udsæt evt. nye fisk i havedammen.
Fjern andemad forat undgå at den klumper sammen om vandplanterne.
Klip plænen og beskær kanterne regelmæssigt.\r\nEn underernæret gives et tilskud af evt. flydende gødning.
Nyanlagte plæner vandes.
Grøntsager høstes i takt med at de er klar til brug.
Vinterkål plantes og beskyttes mod insekter.
I tørre perioder vandes frugt og grøntsager.
I væksthuset skygges og udluftes.
Nye planter plantes ud, før det bliver for varmt.
Hårdføre enårige sås udendørs til blomstring i år.
Sarte grøntsager som tomater og pralbønner plantes ud for at give et godt udbytte i år.
Så julesalat, der skal drives til vinter.
Hold jordbærudløbere på plads, så de kan give nye planter.
Så stueplanter, der skal blomstre til vinter.
Mvh og god juni måned\
Kjeld Nielsen
Udvalgte artikler
Stokrose
Stokrose er en 2 til flerårig urt. Stokrosen danner den første sommer en kraftig opsvulmet pælerod og overvintrer som rosetagtig plante. I modsætning til de fleste 2-årige urter, skyder Stokrose villigt nye skud fra grunden, efter at blomsterstænglen er visnet bort – og kan derfor leve i flere år.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Seljepil
Seljepil, Salix caprea ’Kilmarnock’ er et sødt, lille træ med mange anvendelsesmuligheder. Men egentlig ligger der et større bedrag bag. Seljepil er i virkeligheden en lav busk. Når den til forveksling ligner et lille, velformet træ, hænger det sammen med, at busken er podet på en stamme.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Parasolgran

Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Almindelig blåregn
Almindelig blåregn, Wisteria sinensis, er en kraftigvoksende, slyngende busk, der med lethed får 10 meter eller endnu længere ranker. Den hører til ærteblomstfamilien. Blåregn får et væld af blomster i maj-juni lige før eller samtidig med løvspring.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Pleje af Liljer
Liljeslægten er omfattende med næsten 100 arter fordelt på den nordlige halvkugle. Dertil kommer tusindvis af hybrider.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Plantning af bøgehæk
Vi har i Danmark en stor tradition for at plante hække. Vi planter hække rundt om vores huse, så vi tydeligt markerer, hvad der er mit og dit! Indenfor de seneste 20 år har havearkitekter anbefalet hække til andet end skæl mod naboen.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Ægte Kastanie
Stort træ 10-20 m højt. Bred pyramidal krone, med kraftige grene. Løvet er tandet, lancetformet. Skinnende mørkegrønt med gule høstfarver. Spiseslige kastanier, samlet i dekorative frøkapsler.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser