Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
Fuglekasser, egernka...
Sove/hvilekasser til...
Redekasser
Rens frøet - Spar m...
Introdiktion
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Alt om Haven » Jordsorter
Jordsorter
Jordsorter

Jorden er grundlaget for planternes vækst. Især jordsorten, strukturen og gødningen spiller en rolle. Jordsorten er afgørende for plantevalget. Selvom de fleste planter kan vokse overalt, passer de bedre til én jordsort end en anden. Hvis en plante ikke hører hjemme i en bestemt jordsort, mærker du det hurtigt. Sådan en plante vokser og blomstrer mindre godt end en anden af samme sort. Har du købt en flot plante, som egentlig ikke passer til jordsorten i din have, kan du tilpasse jorden til det nye købs behov.

Ler-, sand- og mosejord

Jord består af faste dele, hvorunder luft og vand. De faste dele varierer meget i størrelse.

Lerjord

Lerjord består af meget små dele, som sidder tæt op af hinanden. Derfor er lerjord tung jord med en fast struktur. Lerjord graves hvert efterår og tilføjes organisk materiale, såsom selvlavet kompost. Om sommeren løsnes overfladen ved jævnligt at skuffe. På den måde er rødderne sikker på tilstrækkeligt ilt.
Idet lerjord nemt kan fastholde vand, behøver du næsten aldrig at vande. Derimod bliver der i våde perioder nogle gange vand liggende. Gå da ikke hen over jorden og giv vandet tid til at synke.

Sandjord

Sandjord består af store dele, som er stablet løst over hinanden. Planter i sandjord mangler næsten aldrig ilt, men tørhed kan give problemer. Derfor anbefales det at tilføje en stor mængde organisk materiale til jorden inden beplantningen og at vande jævnligt i de tørre perioder. Med vand skyldes gødningsstoffer også væk. For at planterne kan vokse godt, skal du give gødning hvert forår. Ved hurtigt voksende planter gøder du endnu en gang i maj og juni.

Mosejord.

Mosejord er en blanding af jord med fortærede og halvt fortærede planterester. Mosejord er altså fra naturens side udstyret med organisk materiale. Det er et problem, at jorden nogle gange er for våd, eller at grundvandsstanden er forholdsvis høj. Det kan afhjælpes ved at plante træer, buske og stauder på en lille forhøjning. Derved kan rødderne trænge længere ned i jorden, hvorved de får et længere liv.

Liv i jorden

En sund jord er en aktiv og levende jord. Der er plads til mange bakterier, skimmel, insekter, orme, men også til f.eks. en mus eller muldvarp. Dette liv er nødvendigt for at få og fastholde en løs, frugtbar og sund jord.

Kalkfattig og kalkrig jord

Jordarterne adskilles fra hinanden på forskellige måder. Der findes ler- og sandjord, men også humusrig og humusfattig jord. Derudover findes der kalkfattig og kalkrig jord.
Hvis der er meget kalk i jorden, er pH-værdien under 7. Neutral jord har en pH-værdi på ca. 7. De fleste planter trives bedst, når jorden er neutral eller lidt sur. Nogle planter, som f.eks. lyngarter, rhododendron og azalea, foretrækker meget sur jord. Ved hjælp af en lille test kan du let fastslå surhedsgraden i jorden. Når jorden er for sur, gødes den med kalk om efteråret. Kalk bidrager til en god jordstruktur og er vigtig for alt livet i jorden. Desuden sørger dette stof for, at næringen i jorden frigøres til planterne. For meget kalk er dog heller ikke godt for de fleste planter. Man anvender derfor sur gødning eller tørv i kalkrig jord.
Udvalgte artikler
FUGLE felthåndbogen
Straks jeg var kommet i gang med bogen, måtte jeg pludselig indse at bogen er en utrolig flot bog med en masse interessante oplysninger og en bog der beskriver de forskellige fugle på en god måde.
Artikel kategori: Boganmeldelser
Udvalgte artikler
Apple opruster i kampen om mobile platforme
Der er så mange usandsynligheder i den her historie, at alt taler for, at det er et mediestunt”, siger Christoffer Back, direktør for reklamebureauet Co+Høgh.
Artikel kategori: Nyhedsartikler
Udvalgte artikler
Link til os

Artikel kategori: Nyttig viden
Udvalgte artikler
Gulerodsfluen
Gulerodsfluen er kendt som et irriterende element, når de friske nye gulerødder trækkes op fra jorden, og man lige skal til at sætte tænderne i den nyvaskede rodstængel. Tydelige gange eller let skjulte gange, der først opdages når en halv "orm" dasker i resten af gulerodden, er et dårligt bekendtskab for mange.
Artikel kategori: Sygdomme og skadedyr