Velkommen til HAVESIDEN WWW.KAN-LIR.DK - DIN HAVEPORTAL MED ALT OM HAVEN OG DENS PASNING
Navigation
Nyeste artikler
Bekendtgørelse af l...
Efter vinteren
Lidt om beskæring
24 brandgode juleråd
Kompost tips
Undgå sprøjtegift
Havens dyr - Pasning
forskelligt om købe...
2. november 2013
Græskar høstning
Melonagurk
Squash og græskar
Insektinvasion
Vinterklargøring - ...
8. september 2013
Udvalgte artikler
Staudebedet
Holdninger til, hvordan havens bede skal se ud, er der masser af. Havearkitekterne har hver især holdninger til, hvordan de flotteste haver ser ud. Har man lyst til at være plantesamler, og har man samtidig interesse i at se mange blomster i haven, er stauderne et godt sted af starte.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Passionsblomst
Den blå passionsblomst er den mest dyrkede art af Passiflora. Den er også mere rigtblomstrende og letdyrket end de øvrige. Planten skal stå lyst. l skygge blomstrer den dårligt.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Blåbælg ’Død mands finger’
Blåbælg er en eksotisk plante, en fremmed på vore breddegrader, men den kan fint trives her i landet og er nem at dyrke.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Beskæring » Beskær hvornår
Beskær hvornår
Hvornår er det bedst at beskære?


I teorien kan man beskære året rundt; - men alligevel er det bedst at beskære om sommeren fra maj til august, da træet er i vækst og hurtigere kan lukke (indkapsle) de sårflader man skaber, men p.g.a. mange andre arbejdsopgaver om sommeren, foretages de fleste beskæringsopgaver om vinteren.

Der er dog visse trægrupper og arter man ikke må beskære i vintersæsonen, og andre træer som skal beskæres fra bladfald til nytår, p.g.a. tidlig saftstigning eller risiko for virusangreb.

For at anskueliggøre det, deles planterne op i specifikke grupper:

1. Løvfældende træer/buske med tidlig saftstigning.
2. Løvfældende træer i almindelighed.
3. Sirbuske der blomstrer på 1års grene.
4. Sirbuske der blomstrer på 2års grene.
5. Stedsegrønne træer /buske.
6. Ikke vinterhårdføre træer / buske.
7. Frugttræer af stenfrugtsfamilien
8. Frugttræer
9. Frugtbuske
10. Roser
11. Stauder
12. Løg og knoldplanter.

Løvfældende træer / buske

Af de løvfældende træer / buske med tidlig saftstigning, er det især birk, ahorn, valnød, kastanie, hjortetaktræ og vindruen, som vi beskæftiger os med. Her skal beskæringen foregå i perioden fra løvfald og frem til nytår. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, må man vente til efter løvspring – fra maj til august.

Løvfældende træer

Løvfældende træer ; - herunder kan nævnes: alle Crataegus (tjørn), Malus (vildæble), Salix (pil), Populus (poppel), Larix (lærk), Fagus (bøg) m.m. Her kan beskæringen foregå i perioden fra november til marts, Japanske kirsebær skal dog beskæres lige efter blomstringen.

Sirbuske, blomstrende på 1års grene

Sirbuske, blomstrende på 1års grene; - her kan nævnes : Potentilla, Skærmspirea, Perikon, Snebær, Vilde roser m. fl.
Beskæring af disse skal foretages med en total nedskæring af alle grene til 10 - 15 cm. over jorden. Det kan foretages i den sidste halvdel af vinteren og busken vil så hurtigt etablere nye grene og blomstre i juni / juli måned.

Sirbuske, blomstrende på 2års grene

Sirbuske, blomstrende på 2års grene bl.a. Philadelphus (jasmin), Weigela (klokkebusk), Syringa (syren), Rhododendron (rhododendron), Forsytia (vårguld), Ribes (blodribs), KolKwitzia (dronningebusk) Kejserbusk (Viburnum Fragrans) m.fl.
Her vil en årlig beskæring med 1/3 af busken være det ideelle; - d. v. s. at man skærer de kraftigste grene helt tilbage til ca. 20 cm over jorden pænt fordelt over hele busken således at busken ikke mister sin naturlige facon; men kun 1/3 af grenene. Så får man en busk, der årligt bliver forynget og samtidig have 1 og 2års grene med blomsteranlæg til sommerens blomstring.

Stedsegrønne træer / buske

De stedsegrønne træer / buske beskæres fra maj til august; - da en for tidlig beskæring vil risikere en svidning af de mere beskyttede grenafsnit (inde midt i planten), ved en eventuel sen frostperiode; - og en beskæring efter august vil skabe nyvækst, som ikke vil kunne nå at afmodne inden den første frost sætter ind. Beskæringen af de stedsegrønne, vil jeg dele op i 2 kategorier:

A. Stedsegrønne, som kan bruges som hækplanter og

B. Stedsegrønne, som ikke kan bruges som hækplanter.

- Ved kategori A, kan der beskæres hårdt i busken (taks, buksbom, thuja, laurbær, cotoneaster, stedsegrøn benved, liguster, mahonia, kristtorn, ædelgran m.fl.
- Af stedsegrønne, som ikke tåler hård beskæring (B), kan nævnes cypres, gyvel, enebær, hvid, og rødgran m. fl.. Ved beskæring af disse planter, skal der altid være grønne dele tilbage på de grene, der beskæres.

Ikke vinterhårdføre plante

Af de ikke vinterhårdføre planter kan nævnes Buddleia,(sommerfugle-busk), ægte roser, podede træer på højstamme, Hortensia, Cotinus (parykbusk), m.fl. Disse planter beskæres først, når den sidste nattefrost er ovre, midt i april. Buddleia hører til familien af halvbuske; - d. v. s. at de skal skæres ned hvert år til ca. ½ m.

Frugttræer af stenfrugtsfamilien

Frugttræer af stenfrugtsfamilien. (kirsebær, moreller, blomme og mirabeller) Selve beskæringen foregår efter de 6 grundprincipper, men tidspunktet for beskæringen skal være fra frugtplukningen i august/september til december; - da frugttræer af stenfrugtsfamilien hører til de såkaldte blødere og en for sen beskæring hen imod frostperioden vil få træerne til at danne gummiflåd og chancen eller risikoen for virusangreb er meget stor.

Frugttræer

Frugttræer (æbler og pærer) Frugttræerne bærer frugt på sidste års vækst. Men i modsætning til sirbuskene, skal grenene ikke skæres tilbage til basis.
Selve beskæringen foretages på samme måde, som med almindelige træer (efter de 6 grundprincipper). Derefter skal man sørge for at de tilbageblevne grene får en så stor vinkel fra hovedgrenene som muligt, helst omkring 90 grader. Frugtsætningen vil dannes på de vandretliggende grene; - på grene med lodret vækst, vil der dannes bladknopper. De sidegrene, der skal reduceres, skæres tilbage til 2-3 knopper ligesom med vinplanten. Alle tilbageblevne årsskud skæres tilbage med 1/3 af årstilvæksten til en nedadvendt knop. (for at træet beholder sin åbne facon) Afstanden mellem hovedgrenene skal være ca. 30 cm.

Frugtbuske

Frugtbuske. Solbær bærer frugt på 1-2 og 3års grene og her vil en tilbageskæring af busken med 1/3 af grenene være ideelt, med hovedvægten på de ældste grene.
Ribs derimod bærer frugt på 2- 3års grene. Her bør tilbageskæringen være mere moderat, men stadig med 1/3 af de ælste grene.
Både for solbær og ribs gælder det at de mørkeste grene er de ældste. Beskæringen skal foregå i perioden fra frugtplukningen til december, da de hører med til den gruppe planter der har en tidlig saftstigning. Hindbær bærer frugt på 2års grene og her skal alle de affrugtede grene skæres helt tilbage til basis hvert år.


Roser.

Storblomstrede og buket roser. For at denne kategori af roser skal give så store blomster som muligt skal de skæres tilbage hvert forår; - omkring sidst i april – først i maj. De skal skæres tilbage til 4 – 6 øjne. Hvis de ikke bliver beskåret, vil de give mange men små blomster. En af fordelene ved en tilbageskæring hvert år er også at man samtidig reducerer de overvintrende skadedyr og svampeangreb. Det er vigtigt, at man ved beskæringen sørger for at lægge snittet over en udadvendt knop. (For at danne en rose med bred vækst, som samtidig formindsker svampeangreb) Sørg for at brænde alle afskårne grene fra beskæringen, da de indeholder en stor mængde svampesporer og æg fra overvintrende skadedyr.
Buskroser, eller parkroser som de også kaldes, beskæres på samme måde som sirbuske, blomstrende på 2- 3års grene.
Bunddækkeroser – Af bunddækkende roser kan nævnes ”Mors Dags rosen”, Rosa The Fairy, Pink Fairy m.fl. Disse typer af roser bør kun skæres tilbage hver 3. – 4. år, da deres primære funktion er at være et blomstrende tæppe og samtidig kunne forhindre ukrudt at brede sig.

Stauder

Stauder. Mange af vore stauder, især de forårsblomstrende, kan vi give en ekstra blomstringsperiode om efteråret, ved at skære toppen tilbage efter den første blomstring. Ellers klippes toppen først tilbage om foråret, da toppen har en for planten beskyttende funktion samt kan være meget smuk at se på i rim-perioder om vinteren.

Løg og knoldplanter

Løg og knoldplanter. Efter deres blomstring er afsluttet om foråret skæres deres toppe først væk, når hele planten er nedvisnet. Fjernes toppen tidligere, vil det forringe næste års blomstring, væsentligt
Udvalgte artikler
Mosegrisen
Mosegrisen eller vandrotten (på latin Arvicola terrestris) kan blive op til 20 cm lang plus hale på ca. 10 cm. Den vejer normalt 100-300 gram.
Artikel kategori: Sygdomme og skadedyr
Udvalgte artikler
Krukkeplanter
Planter bør egentlig kun vokse i jorden. Så snart man sætter normalt hårdføre stauder i potter, skaber man sig en masse ekstraarbejde som f.eks. vanding og omplantning.
Artikel kategori: Alt om Haven
Udvalgte artikler
Almindelig robinie
Almindelig robinie, uægte akacie 4-6 m. højt træ med krone med tynde, tornløse grene. Små lysegrønne, sammensatte blade.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Alant
Alant er let at kende fra de andre gule kurvblomster med sine smalle, næsten trådformede randkroner , der sidder som en glorie omkring den store, flade skivekrone. Plantens vækst er tæt og kompakt. Stængler
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Champignon
Champignonslægten består af en række arter, hvoraf de fleste er spiselige, og disse kendes på den behagelige duft. Alle champignons har en tydelig, hudagtig ring, der sidder på stokkens øverste halvdel.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Hvid Okseøje
Hvid Okseøje er flerårige, urteagtige planter med en grundstillet bladroset og en opret, forgrenet vækst. Stænglen er furet og svagt håret.
Artikel kategori: Plantebeskrivelser
Udvalgte artikler
Sikker nytårsaften
Det er en rigtig god idé hvis det er muligt at tømme containere, og eventuelt aflåse disse, fjerne brændbart materiale og affald væk fra bygninger, så der ikke er noget, der frister svage sjæle
Artikel kategori: Nyttig viden